Våra köpvillkor

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp när vi bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Rosthuset AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills fullständig betalning har erlagts från kund.

Pris & moms
I priserna för kaffe ingår moms med 12 %. För icke livsmedelsprodukter ingår moms med 25%. Inga expeditionskostnader tillkommer., endast frakt.

Frakt
En enhetlig fraktkostnad om 49,00 kr tillkommer för leverans inom Sverige. Handlar du för över 700 kronor så bjuder vi på frakten! Kontakta oss om du vill att vi levererar till något annat land.

Du kan även komma till vår butik i Lidköping och hämta upp ditt kaffe, så slipper du frakten.

Betalningsvillkor
Betalar gör du via swish. Efter beställning får du ett ordernummer som du anger vid betalning. Enkelt och smärtfritt!

Leveranser
Varor som finns i lager skickas snarast efter det att vi har mottagit din beställning. Paketet eller brevet skickas med PostNord eller Schenker. Mindre försändelser levereras direkt i din brevlåda. Annars meddelas du via talong, e-post eller SMS var ditt paket ska hämtas ut. Tänk på att det är du som ansvarar för att hämta ut det i tid. Rosthuset AB ansvarar inte för ej uthämtade leveranser och vi debiterar 100 kr i hanteringskostnad för ej utämtade paket som kommer i retur till oss. Omfrakt etc bekostas av dig som kund.

Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen.

Återbetalningar
Återbetalningar sker till ditt bankkonto. Återbetalningen sker snarast från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Cookies på vår webbplats
Vi använder oss av sessions cookies för att följa dig på sidan, vid inloggning, i varukorgen osv.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kontakta oss
Rosthuset AB
Skogsvaktarevägen 3
531 53 Lidköping

0708869891
kundtjanst@rosthuset.se
Swish 1236174742